Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

ulica Królewiecka 15

82-300 Elbląg

Sekretariat tel 55/221-27-54

Rejestracja tel 55/221-27-52

http://www.centrumrehabilitacji.elblag.pl