Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Strona główna / Struktura organizacyjna

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu wchodzą następujące jednostki, komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1.    Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych,
2.    Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży,
3.    Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
4.    Dział /Pracownia/ Fizjoterapii ,
5.    Dział /Pracownia/ Fizjoterapii – Elbląg, ulica Brzeska 33,
6.    Zespół rehabilitacji domowej,
7.    Stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa,
8.    Dział Administracyjno-Organizacyjny,
9.    Stanowisko Głównego Księgowego.

Strukturę organizacyjną zakładu oraz tryb działania i zadania poszczególnych komórek określa Regulamin Organizacyjny.