Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Strona główna / Regulacje prawne

Zarządzanie Zakładem oparte jest na obowiązujących przepisach prawnych, a także na systemie:

  • pisemnych zarządzeń,
  • poleceń ustnych i pisemnych.

Zarządzenia Dyrektora podlegają rejestracji w Rejestrze Zarządzeń, prowadzonym przez Dział Administracyjno - Organizacyjny.


Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu oraz zmiany w jego treści nadaje Rada Miejska w Elblągu.
Decyzje w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu podejmuje Dyrektor, stanowiąc zarządzenia, regulaminy i instrukcje.

Dokumenty do pobrania:

Statut

Regulamin Organizacyjny

Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego