Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Strona główna / Majątek

Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasta Elbląg oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu może być dokonane przez Zakład na zasadach określonych przez właściwy organ.
Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora Zakładu.

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie:

  • Ustawy o rachunkowości,
  • Statutu Zakładu w Elblągu,


Wartość majątku określają:

  •  Fundusz założycielski,
  •  Fundusz Zakładu.